Văn Bản Đất Đai - Nhà Ở

Thủ tục cấp Sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm 16-05-2019 Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ thì có thể được cấp Sổ đỏ với diện tích tăng thêm. Dưới đây là quy định về cấp Sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm theo quy định mới nhất.

Cách xác định diện tích đất ở với thửa đất có vườn, ao 16-05-2019 Khi cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì phải xác định cụ thể diện tích từng loại đất. Dưới đây là cách xác định diện tích đất ở với thửa đất có vườn, ao theo quy định mới nhất.

Diện tích cấp Sổ đỏ và tách thửa 63 tỉnh thành mới nhất 02-04-2019 Thửa đất để được cấp Sổ đỏ phải đạt diện tích nhất định. Diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là thông tin về diện tích cấp Sổ đỏ và diện tích tối thiểu tách thửa của 63 tỉnh thành mới nhất.