1. Qúy vị đăng nhập vào tài khoản 

2. Sau khi đã đăng nhập vào tài khoản, đưa chuột về tên đăng nhập  tài khoản để vào trang quản lý tin đăng 

3. Khi đã vào trang quản lý tin đăng, Qúy vị đưa chuột đến biểu tương sửa tin và gia hạn tin như hình bên dưới để sửa tin hoặc gia hạn tin đăng

 

CỬA SỔ TÀI KHOẢN QUẢN LÝ TIN ĐĂNG 

Bài viết khác

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.