1. Qúy vị đăng nhập vào tài khoản 

2. Sau khi đã đăng nhập vào tài khoản, đưa chuột về tên đăng nhập  tài khoản để vào trang quản lý tin đăng 

3. Khi đã vào trang quản lý tin đăng, Qúy vị đưa chuột vào dòng chữ màu đỏ  (Làm mới tin ) để làm mới tin 

4. Chú ý : Tài khoản phải có đủ tiền cho việc làm mới tin ( 05 Ruby cho một lần làm mới tin) ; Tài khoản không đủ Ruby sẽ không làm mới tin được 

5. Ngoài ra: Qúy vị có thể chọn Hẹn giờ úp tin (làm mới tin) theo lịch và ngày làm mới 

 

CỬA SỔ TÀI KHOẢN QUẢN LÝ TIN ĐĂNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.