Bước 3: Sau khi thực hiện thành công (BƯỚC 1) & (BƯỚC 2) Qúy khách vào hộp thư để kích hoạt tài khoản

-  Sau khi kích hoạt tài khoản, Qúy khách đăng nhập vào trang Nhadatdayroi.com để thực hiện việc đăng tin bán - cho thuê. 

 

 

Bài viết khác

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.