QUY ĐỊNH KIỂM DUYỆT TIN ĐĂNG

1. Đăng sản phẩm

·         Sản phẩm đăng bán phải được đặt đúng danh mục các cấp của loại sản phẩm theo quy định.

·         Tiêu đề, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm và các thông tin liên quan phải thống nhất, đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin nói chung của nhadatdayroi.com.

·         Tiêu đề phải là tiếng Việt có dấu, đủ ký tự, rõ nghĩa, không dùng các ký tự đặc biệt. Có thể sử dụng kèm tiếng nước ngoài trong tiêu đề hoặc mô tả sản phẩm nhưng phải là những từ ngữ thông dụng hoặc đã được Việt hóa.

·         Ảnh đại diện sản phẩm không kèm theo số điện thoại, địa chỉ website sẽ không được được duyệt trên nhadatdayroi.com.

·         Ảnh sản phẩm phải là ảnh chụp rõ, hình thực của tình trạng sản phẩm, không được dùng hình ảnh đại diện khác với sản phẩm thay cho ảnh sản phẩm. Kích thước tối thiểu của hình ảnh 500 pixels mỗi chiều, không bị dấu đóng (watermark) cắt ngang.

·         Không được tự ý sử dụng, thay đổi hình ảnh và nội dung liên quan đến sản phẩm thuộc quyền sở hữu của bất động sản khác trên nhadatdayroi.com hoặc hình ảnh có bản quyền thương hiệu.

·         Mô tả sản phẩm cần đầy đủ và chi tiết, giúp người mua có thể hiểu rõ những đặc điểm về bất động sản

·        Không đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên nhadatdayroi.com.

·         Không đăng tin có nội dung không lành mạnh, liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam.

·         Không đăng tin bài nhằm xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của người bán/thương hiệu khác...